Για την καλύτερη & γρηγορότερη εύρεση των τρυπανιών θα πρέπει να επιλέξετε στην ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ & να ανεβάσετε τον αριθμό εμφανίσεων ανά σελίδα στο 50.

ΚΩΝΟΣ ΜΚ 1 : ΤΡΥΠΑΝΙΑ 13,5 έως 14.

ΚΩΝΟΣ ΜΚ 2 : ΤΡΥΠΑΝΙΑ 14,5 έως 23.

ΚΩΝΟΣ ΜΚ 3 : ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23,5 έως 31,5.

ΚΩΝΟΣ ΜΚ 4 : ΤΡΥΠΑΝΙΑ 32 έως 50.

 

Τρυπάνια Κωνικά

Σελίδα 1 από 3